An-Naas
Makkan
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
(1) Rci: "Utíkám se v ochranu Pána lidí,
(2) vládce lidí,
(3) Boha lidí,
(4) před zlem našeptavače pokradmého,
(5) jenž našeptává do hrudi lidí,
(6) ať již je z džinů či z lidí!"