An-Naas
Makkan
I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn
(1) Jeg søker tilflukt hos menneskenes Herre,
(2) menneskenes Konge,
(3) menneskenes Gud,
(4) mot ondt fra den smygende frister,
(5) som hvisker i menneskenes hjerter,
(6) av dsjinner eller mennesker.