An-Naas
Makkan
Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.
(1) Rci: „Béřu útočiště u Pána LIDÍ,
(2) krále lidí,
(3) Boha lidí:
(4) před zlem našeptávače plíživce,
(5) jenž našeptává do niter lidí:
(6) před Džinny a lidmi.“