Qaaf
Makkan
I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn
(1) Ved den ærefulle Koran!
(2) Nei, de undrer seg over at en advarer er kommet til dem fra deres egne rekker, og den vantro sier: «Dette er en selsom ting!
(3) Når vi er døde og er blitt til jord? Det ville være en usannsynlig tilbakevending!»
(4) Vi vet hva jorden tar av dem. Hos Oss er en Bok som inneholder alt!
(5) Nei, de fornektet sannheten da den kom til dem, så de befinner seg i en floket situasjon.
(6) Har de ikke sett på himmelen over seg, hvordan Vi har laget den og prydet den, og den er uten en sprekk?
(7) Og jorden har Vi bredt ut, og satt faste fjell på den, og Vi har latt vokse frem på den all slags herlige arter,
(8) til innsikt og ettertanke for hver botferdig Guds tjener.
(9) Vi sender fra oven velsignet vann og frembringer derved haver og korn til å høste,
(10) og høyt ragende palmer med tette fruktklaser,
(11) til livsunderhold for Guds tjenere. Derved har Vi gitt liv til et land i dvale. Slik blir oppstandelsen!
(12) Fornektet sannheten har før dem Noas folk, Brønnfolket, Thamod,
(13) Ad, Farao, Lots brødre
(14) Skogfolket og Tubbas folk. Alle holdt sendebudene for løgnere, og min trussel ble realitet.
(15) Har vel den første skapelsen gjort Oss kraftløse? Nei, men de er i tvil om en ny skapelse.
(16) Vi har skapt mennesket, og Vi vet hvor hans tanker vandrer. Vi er ham nærmere enn halspulsåren.
(17) Når de to noterende engler noterer, sittende på høyre og venstre side,
(18) kan han ikke si et ord uten at en overvåker er klar hos ham.
(19) I dødsuklarheten kommer sannheten: «Dette er det du skydde.»
(20) Og det støtes i basunen. «Dette er dagen det ble truet med.»
(21) Alle kommer sammen med en som jager på, og et vitne,
(22) «Du brydde deg ikke om dette, så nå har Vi tatt bort ditt slør, og ditt syn er i dag skarpt.»
(23) Og hans følgesvenn vil si: «Dette er det som er gjort klart fra min side.»
(24) Det lyder: «Dere to, kast i helvete hver oppsetsig vantro
(25) som forhindrer det som godt er, som går over grensen, som sår tvil,
(26) som setter en gud ved Guds side, kast ham i svær straff!»
(27) Og hans følgesvenn vil si: «Jeg har ikke satt ham opp, han var langt kommen i villfarelse.»
(28) Han sier: «Strides ikke i Mitt nærvær! Jeg har sendt dere advarsler i forveien,
(29) og ordet forandres ikke hos Meg. Jeg gjør ikke Mine tjenere urett.»
(30) På den dag sier Vi til helvete: «Er du fullpakket?» Og det svarer: «Finnes det enda flere?»
(31) Og paradiset blir brakt nær de gudfryktige, ikke langt borte.
(32) «Dette er det dere ble lovet, hver botferdig og påpasselig,
(33) som frykter den Barmhjertige i det skjulte, og kommer med et botferdig hjerte!
(34) Tred inn i fred! Dette er evighetens dag.»
(35) Der får de alt de ønsker, og hos Oss er mer til!
(36) Hvor mange slektledd har Vi ikke utslettet før dem, mer fryktinngytende enn dem. De streifer rundt i landet, mon der var et tilfluktssted?
(37) I dette er visselig en påminnelse for den som har hjertets forstand, eller gir øre med våken oppmerksomhet.
(38) Vi skapte himlene og jorden og det som mellom dem er på seks dager, og ingen tretthet rørte Oss.
(39) Så tål det de sier og lovpris Herren ved soloppgang og solnedgang,
(40) og om natten pris Ham også, og etter bønnen.
(41) Lytt etter den dag da utroperen roper fra et nært sted,
(42) den dag da de virkelig hører skriket. Det er oppstandelsens dag!
(43) Det er Vi som gir liv og død, og hos Oss er reisens mål.
(44) Den dag jorden spalter seg for de døde, og de haster frem, dette er en samling som er lett for Oss.
(45) Vi kjenner vel til det de sier. Du kan ikke tvinge dem. Men forman med Koranen dem som frykter Min trussel.