Czech Translation of Quran 2
Al-Faatiha Untit218
Translated by: Preklad Hrbek
Reference:
http://www.al-quran.info
http://www.e-quran.com/language/czech/czech2/default.html
The Meanings of The Noble Quran
 Al-Faatiha Untit219
Al-Faatiha
Makkan
(1) Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
(2) Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,
(3) Milosrdnému, Slitovnému,
(4) vládci dne soudného!
(5) Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,
(6) veď nás stezkou přímou,
(7) stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.