منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 14 - Ibrahim

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49830
العمر : 72

14 - Ibrahim Empty
مُساهمةموضوع: 14 - Ibrahim   14 - Ibrahim Emptyالسبت 08 أكتوبر 2022, 6:06 pm

14 - Ibrahim
Fulte Racmattaay, Guné Racmatta- le Yallih Migaaqal Qimbisa
(1) 1. Alif-Laam-Raa (edde faxcm Yalli yaaxige) Nabiyow ama Qhuraan kitaabay wacyih koo oobisne, sinam koroosanni diteetaa kee makot gexok tirtoo kee iimaan diifu fanah ken tayyaaqemkeh ken Rabbih idnih, Yallay maysolih yaniy kulli caalatal fayla-lih yanih gitâ fanah tirri ken haytankeh.
(2) 2. Yallay Qaranwaa kee baaxol tanim inkih leeh yamlike qibaada dibuk cakkisittam, booleey korosuh Qhiyaamah ayro, gibdi digaalay ken xagtu waytak.
(3) 3. Ama koros kinni addunyâ mano akeerâ manok doorittaah muxxussam, usun sinam Yallih gitih (islaam diinih gita kinnuk) katayyuk waasaanaah ken nafsi elle faxa innal ama giti makot yan gita yakkem kaak faxan, too maray tama weeloolat weeloysime cakki gitak makot yaniih, tirtol ken xayyossu haytaamak xeeroonuh.
(4) 4. Nabiyow kok naharat Ni farmoytittek hebeltô farmoyta ma ruubinnino, isi marih afat yaabak rubsume kaa akke waytek, Yallih madqooqi baxxaqqa keenih haankeh, toysa Yalli isih faxa mara cakki diinil tirri haah isih faxa mara cakki diinik makkoysah, usuk isi reedal maysoli isi abtol naggaar kinni.
(5) 5. Nummah Yalli Nabii Muusa maqarle astootiy kay numma tascassey isi шага koroosanni diteetak iimaan diifu fanah eyyeeqaay Yallih niqmootaa kee kay balooliy kay ayyoomat tekke ken kassis iyyaanamal kaa rubne, diggah tama kassiisiyyat kulli naqasuy Yallak kaa geyte balal maggo sabrileeh Yalli kaah yecee niqmootal maggo faatolih yanih Yallih inkittinaanee kee kay dudda tascasse astooti edde tan.
(6) 6. Nabiyow ku marah Nabii Muusâ xaagu cus, isi marak : yi maraw Yallih niqmatay sin amol yani kassita, firqawnaa kee kay maray uma digaala sin tammoysay lab xaylo siinik yasguudeeh say xaylo siinik xixxibaane luk nuwwuk cabak sin naggoyse waqdi, too balay sin geytee kee siinit abe naggoysiyyat sin Rabbik kaxxa mokkoro siinik edde tan keenik iyye.
(7) 7. Nabii Muusa isi marak: sin Rabbi diggi itta maysaxxaga yiysixxige waqdi kassita, Diggah yi niqmatal yoo faatitteenik digga luk iinih osiseyyo, woh cinteeniih tengeddeenik, diggah yi digaala gibdi digaalaay sin digaaleyyo axcuk.
(8) 8. Nabii Muusa: sin kee baaxô bagul tanim inkih Yallal koroosittaanamah tu kaak makaltan, toysa diggah Yalli isi ginok gaddali, usuk kulli caalatal faylali kinni keenik iyye.
(9) 9. Nabii Mucammad ummatey siinik naharat suge marih xaagi siinih mamattoo? Nabii Nuuc maraay Nabii Huud maray qaad deqsitaay, Nabii Saalic maray Samuud dcqsitah, kccnik lakat temeete ummattay Yallak sa loowo num как aaxige waah, ken farmoytit baxxaqqooqi Íe astooti luk keenih temeeteeh iimaan cineeniih ken dirabboyseeniih naqabuh usun sinni gaboobi sinni afittel gacissi heen, usun sinni farmoytiitik : nanu diggah isin edde rubsummu itteenimil koroositneeh, nanu diggah isin fan nee как sectaanamak agaywaagaa kee agaagulut nanno iyyen.
(10) 10.Ken farmoytit keenil gacisak : usuk Qaranwaa kee baaxo gineh yan Yalla kinnik kaa yaqbudeeniih qibaada kaah caglisaanam agaywaaga lee? usuk iimaan fanah sin seeca, tokkel isin teemeneenik, sin dambitte siinih cabaah addunyal muggaqsimeeh yimixxige wakti fanah sin wadirroysankeh, tokkel usun sinni farmoytiitik : isin ni innaah tan seehada akke wayteenik kalah kah taniinim mantuunu isin nabbobti aqbaduk sugteemik nee waassaanam faxxaanâ kalah, toysa baxxaqqa iyya sumaaqay isin ittaanam nummaysa neh baahay keenik iyyen.
(11) 11. Ken farmoytit keenil gacisak : isin kah ittan innaah nanu sin innah tan seehada akke waynek kalah kah nanim mannu, kinnih immay Yalli isi naqoosak isih faxa шага guna, nanu astooti sumaaqah siinih bahnam neh takkem hinna Yallih idini akke waytek keenik itte, moominiin sinni caagiidah inkih Yallal kelittay.
(12) 12. Ken farmoytit keenil gacisak: mannal Yallal kelte waynaa wohuk maca nee waassaa? iyyen, nummah usuk kay digaalak edde naggowna Ni gita neh yescesse way, diggah isin ada nee edde abba haytaanamal asbirenno, moominiinik kelta mari catoo kee qokoluh sinni Yallal kelitay.
(13) 13. Koroosite mari sinni farmoytiitik: diggah Ni baaxok sin ayyaaqenno hinnay Ni diinih gace akketon keenik iyyen, tokkel ken (farmoytit kinnuk) Rabbi wacyi keenil oobise, diggah daalimiinih yan mara finqisennooh, baysenno iyyaanamah.
(14) 14. daalimiin bayisnek lakal ken baaxol dabaqah sin heenno keenik iyye, moominiinik woo qokol geytam, Qhiyaamah ayro Yi foocal soolaah, Yi digaalak meesite mara.
(15) 15. farmoytit sinni Rabbi eleelitteeh, cato kaal esseritte ken naqboytiitil ken catankeh, tokkel ken Rabbi faxeenim keenih oggoleeh, kulli kaxxamariinoliy cirdeynah yani finqiteeh kasaariteh.
(16) 16. Ama korostih foocal Jahannam giray digaala как geyu waa taniih, tet addal girâ marih xagarak yawqe qasaalayik kaa yafqen.
(17) 17. Ama korosti qasaalayiy girâ marih xagarak caxita guq haak yanxuqem gabbataah, kaa yanxuqem maxayyoysaay ma duuda qeeroo kee niqnâ gibdah, rabi edde yan digaalay gibdi kulli aracak kaat tamaateeh, usuk raba numuy digaalak yaffoofe hinna, usuk ama digaalah lakat tcctik gidibuk raqta digaalay kaa qansarissa Íe.
(18) 18. Addunyal sinni Rabbil koroosite marih meqe taamoomih ceelallo kaxxa caacay edde yan ayrot gibdi caacay edde yemcete gomboduy tu как raaqe wayteh inna ken taama, tonnaah usun addunyal aben meqe taamak tu geyaanam maduudan Yallih xaqul, toh massa le gitak kaxxam xeeri maxqawit (mako) kinni.
(19) 19. Nabiyow diggah Yalli Qaranwaa kee baaxo nummal gineeh, digirih ken nammay gine weem mataaxigaa? Yallih amri cina maraw usuk faxek sin bayissi heeh qusba ginoy dibuk kaa taqbude baaham duudah.
(20) 20.too kay amri cina mara finqisaah kay amri oggola mara baaham Yallal xabcinih ikkal magibdi.
(21) 21.Gino inkih magooqak cisab kee galtoh tawqeeh, Qhiyaamah ayro Yallih foocal solta, tokkel boola le maray abbobti katayak suge kaxxa maray addunyal sinam makot beyak sugek: diggah nanu sin katayak sugnek isin Yallih digaalak tu nek kaltaanam maay duddan keenik iyya, abbobti kecnil gacisak: Yalli iimaanah tirri nee haamal tirri sin haak nen, kinnih immay ninnih makkotneeh, sin makot beyneeh, ta saaku nee kee sin Qaraaraknam kee hinnay nasbirem nel inkittu, toysa nanu Yallih digaalak kudnaah eleelitnâ ikke mannu iyyen.
(22) 22.sheytan Yalli caagiida mekleeh isi ginok cisab abeeh jannat mari jannat culeeh, girâ mari gira culek lakal iyyeh: Diggah Yalli nummá xaganah sin xagnise rabak lakal ugut kee galto taniimih, anu deedal xaganah sin xagnise ugut kee cisaabaay galto anee waytaamah, tokkel anu woo xagana siinik makeeh, anu sin edde dirkisa qandey yoo elle katattaana luk mananniyo, kinnih immay anu koroosannuu kee gitak makkottaanamah sin seeceeh, isin yoo oggolteeniih, yoo katatteenih, toysa sinni nafsi dareemaay oo madareemina, anu Yallih digaalak sin wadé hinniyooy, isin 14- Suiirat Ibraahim Juzu’ 13 ƒ 476 \ w yoo wadá hinnitoonuk, diggah anu isin addunyal duma Yallah abten qibaadat kaâ luk agleytah yoo haytccnim siinik engcddeeh, diggah daalimiinih yan mari qansarissa digaalale akeeral.
(23) 23. Kaadu Yallaa kee kay farmoyta nummayseeh, meqe taamoomi taamite mara Yalli jannootay weeqaytitte guba kak gexxa ken çulsa usun tet addal waarak, sinni Rabbih idinih, ken salaamaqle tet addal Yallaa kee malaykaa kee moominiin keenih abata salaamaqle kinni.
(24) 24. Nabiyow mataaxiga innaa? meqe qangaray laa ilaaha illallâ deqsittah ceelallo Yalli elle yoogore inna, meqe caxay (tamirto kinnuk) laqib kak arciyyat yaniy, luud kak Qaraanâ fanah iroh yafkunel ceelallo teetik yoogorem.
(25) 25. Is kulli waqdi mexexu xaltaah tacee isi Rabbih idnih, tonnaah iimaan Qangara moominti lubbit arciyyah taniih kay meqe taamoomi Yalla fanah kulli waqdi tawqe usuk tet galto geyak, Yalli sinaamah baxxaqqa Ie ceelalloola yaagure, elle kaskassoowa mara yakkeeninkeh. 14 - Ibrahim 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49830
العمر : 72

14 - Ibrahim Empty
مُساهمةموضوع: رد: 14 - Ibrahim   14 - Ibrahim Emptyالسبت 08 أكتوبر 2022, 6:06 pm


(26) 26. Uma Qangarah ceelallo (koroosanni qangara kinnuk) uma caxay tami kak qeero leeh, baaxó baguk siibimtay Ramid sinnih inna kinni, tonnaah koroosanni Qangara diggah lem maliiy barkatah lem mali.
(27) 27.Yalli yeemene mara nummâ maxcoy (laa ilaaha ilia kinnuk) diggi ittat diggi ken haa addunyâ manoo kee akeerâ manol, Yalli koroosite mara addunyaa kee akeeral inkih cakki gitak makot ken beya, Yalli isih faxam aba yeemene mara tirri haah, koroosite mara makkoysaamal.
(28) 28.Nabiyow ama korosuk koo dirabboyse marih caalat matablaa? Yallih niqmat koroosannuu kee koo dirabboysaanamat yibiddileenim, nummah usun sinni mara finqi dabqal oobiseeniih ken orbiseenim.
(29) 29.Is jahannam giray culaanay niqna как tammoysaana kinni, is keenih manxu gacah yan madabaay.
(30) 30.Ama koros Yallat agleytiitiy kaâ luk taqbude haysitte, usun kay gitak sinam makkoysaanamkeh, Nabiyow addunyâ manol hataka keenik ixxic, toysa diggah gacsimeyna siinik gira kinnik.
(31) 31.Nabiyow: Yi naqoosak yeemene marak ixxic: salat abaay soolisa, rizqhik siinih neceemik meqe foocittel tu kak acuwa qellisak ayballuk, Qhiyaamah ayroy fidah maalu sinnik yaceenim kee kataysiini tu edde xiqewaa ayrok duma.
(32) 32.Yalla kinni Qaranwaa kee baaxo ginteeh Qaraanak lee (rob kinnuk) siinih oobissem, tokkel buqreey caxammixu rizqhih siinih edde teyyeeqem. Yalla kinni dawaanik siinih qanteeh xabbacossem kay amrih badal gexankeh, Yalla kinni weeqaytitte sin kee sin lacih tuxxiqih siinih qantem.
(33) 33.Yalla kinni ayroo kee alsa gexak aadee kal siinih qantem, kaa kinni baray laqo abten taqabik edde sabhalaltaanaa kee laqoy Yallih rizqhi edde gurrusuttaana siinih qantem.
(34) 34.Yalli ummaan iimik kah ceyittaanaah kaa esserinnaanim siinih yacee, isin Yallih niqmat lowteenik loowo как magacissan, diggah seehadayti isi nafsi kaxxam yadlumi isi Rabbih niqmat kaxxam yangaddi kinni.
(35) 35.Nabiyow cus, Nabii Ibraahim isi Rabbi kallacak yi Rabbow A baaxo (makka kinnuk) teetil aninnaanih marah amaanah tan baaxo tet abaay, yoo kee yi xaylo numtinwwellitte naqbudeemik nee eyxer iyye waqdi.
(36) 36.Yi Rabbow numtinwwellitte sinaamak maggo mara cakki gitak makkosseh teetih aban qibaadah, tokkel Yalla inkittoysaanamal yoo kataate num, toysa diggah usuk Yi diinih num kinni, yamri cineeh agleyta kot hee num, toysa diggah atu dambi cabti li xuwaw li kinnito.
(37) 37.Ni Rabbow anu diggah yi samadak tu dabqah daqaaray buqre sinnil hee, ku qariy caram deqsitah xaqul, Ni Rabbow salat elle faxxiima innal abaanaah soolisaanankeh, toysa sina атак lubbitte ken takcineeh, maxhaxah keenî fanah kelittam kccnih ab, maggo afah yan caxammixu rizqhik keenih acuy, ku niqmatal koo faatita mara yakkeeninkeh.
(38) 38.Ni Rabbow diggah atu nanu qellisnaah naybulleem taaxigeh, Yallak baaxol tu maqellittaay Qaraanal tu maqellitta.
(39) 39.Yallay kaxxiinal ismaaqil kee iscaaqh yoh yecee fayla le, diggah yi Rabbi isi kaliaca marih dooqa yaabbi kinni.
(40) 40.Yi Rabbow salat abaah soolisa num yoo abaay, Yi samadak kaa abaah kaa soolisa mara keenik ab, Ni Rabbow yi dooqaa kee yi qibaada oggolaay Raabit.
(41) 41.Ni Rabbow yoo kee yi xaleynaay moominiinih dambi cab, sinam cisab kee galtoh edde soita ayro. (Nabii Ibraahim ama dooqa abbah abem usuk Yallih Qaduwwi kinnim kaah Qaddowtak dumak ten).
(42) 42.Nabiyow Yalli daalimiinih yan mari abah yaniimik garcitam (karcitam) makkalin, cagalah ken kah wadirroysam gibdi ayroy intiita meesi gibdah edde huurta kinni.
(43) 43.Qhiyaamah ayro daalimiinih yan mari sinni magooqak sissikuk moyyaayi fayya haak, intiita keenik ittal magactaay sorkocobbaxitte keenik kasak foyyah anuk yawqen, digaalak aban meesih.
(44) 44.Nabiyow sinam meesis digaala keenih tamaatu wayta ayrok, tokkel sinni nafsi koroosannut yudlume Mari Ni Rabbow nee wadirros xayi waktî fanah, ku seeco oggolennooh ku farmoytit kataatcnnok iyyan, ken sahitak: ahak duma addunyal xiibittecnih manantoonuu? addunyâ manok kate waytoonu waytaanamal.
(45) 45.sinni nafsi koroosannut yudlume marih dabooqal dabqih gacten ken bayisnek lakat, xaaguu kee mablal inkih keenik kah abne inni baxxaqqa siinih iyye, Qhuraanal ceelalloola siinih noogoreeh isin elle makaskassoowinton.
(46) 46.nummah ama koros sinni uma malah malisseh Yallih farmoyta qidaanâ gidah, ken uma malah galto Yallih xaqul taniih, usuk ken uma malaa kee keenit inkih maroh anuk, ken uma mala qaleelá edde katta mala hinna.
(47) 47.Tokkel Nabiyow Yalli isi xaganay isi farmoytit catuwaah ken dirabboyse mara finqisu waamah hee xagana maku waam makkalin, diggah Yalli mayso li isi naqboytiitil cañé gacse kinni.
(48) 48.Yalli isi naqboytiitil cane gacsam Qhiyaamah ayroy tama baaxo aka Baaxoy qadooh saytunit tatbiddilimeeh, Qaranwa aki Qaranwat tatbiddilimu wayta ayro kinni, gino inkih magooqak nuwwuk inki Yallay dirkiseh yanih angaarawah cdde tawqe ayro kinni.
(49) 49.Nabiyow woo ayro (Qhiyaamah ayro kinnuk) umeyniitih yan mara silsilootat axawah anuk, gaboobii kee ibitte keenik ittat saxiqqi heenih xibbaanah anuk ken table.
(50) 50.Xagaral Ion ken sari gira kiciniy Qhatraan deqsitak yan, ken foocitte gira buultaah tet carrissa. 14 - Ibrahim 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49830
العمر : 72

14 - Ibrahim Empty
مُساهمةموضوع: رد: 14 - Ibrahim   14 - Ibrahim Emptyالسبت 08 أكتوبر 2022, 6:06 pm


(51) 51.Yalli woh keenik kah abam, külli nafsi addunyal maqaanek abcm hinnay umaanek abeemil kaa galtankeh iyyaanama, diggah Yalli cisab sissiki.
(52) 52. Nabiyow ama Qhuraanay koi oobisne sinaamah kuktaay maysaxxaga kinni, usun Yallih digaalak kaat meesiisimoonuh (takkawsimoonuh) kaat faysimoonuh, cagalah Yalli usuk inki Yalla kinnim yaaxigeeniih dibuk kaa yaqbudeeninkeh, qaafiyatah yan kas le mari kaal kas geyankeh.14 - Ibrahim 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
14 - Ibrahim
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» Ibrahim
» Ibrâhîm
» Ibrahim
» 14 - IBRAHIM
» Ibrâhîm

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (English) :: The Holy Quran is translated :: icelandic-
انتقل الى: