Bir müslüman, 6 günlük Şevval orucuna ne zaman başlayabilir?
] Türkçe – Turkish – تركي 00]İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi
Terceme : Muhammed Şahin
Tetkik : Ali Rıza Şahin
2012 - 1433
متى يبدأ المسلم بصيام ستة أيام من شوال؟
« باللغة التركية »
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ترجمة: محمد مسلم شاهين
مراجعة: علي رضا شاهين
2012 - 1433
Soru:
6 günlük Şevval orucuna ne zaman başlayabili-rim? Çünkü biz, şu an yıllık izindeyiz.
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
6 günlük Şevval orucuna, Şevval ayının ikinci yani Ramazan bayramının ikinci gününden itbaren başlana-bilir.Çünkü bayramın birinci günü oruç tutmak,haramdır. Aynı şekilde 6 günlük Şevval orucunu, Şevval ayının dilediğin günlerinde tutabilirsin. Fakat iyiliğin en hayırlısı, bir an önce yapılanıdır.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne aşağıdaki soru yöneltilmiştir:
"6 günlük Şevval orucuna, Ramazan ayından sonra bayramın birinci gününden hemen sonra başlamak gerekir mi? Yoksa bayramdan birkaç gün sonra, Şevval ayında başlanabilir mi?   

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi bu soruya şu cevabı vermiştir:
"6 günlük Şevval orucunu,Ramazan bayramından hemen sonra tutmak gerekmez.Aksine bayramdan bir veya iki gün sonra bu oruca başlayabilir.6 günlük orucu, -imkânı ölçüsünde-, Şevval ayında arka arkaya ya da aralıklarla tutabilir. Dînî açıdan bu meselede genişlik vardır. Çünkü bu oruç, farz değildir, aksine sünnetir.

Tevfik, Allah Teâlâ'dandır."

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.