Vrijednost posta šest dana mjeseca ševvala
] Bosanski – Bosnian – بوسني Salih el-Fevzan

Prijevod: Senad Muhić


Revizija:
Mr. Hakija Kanurić
Ersan Grahovac
2013 - 1434

[color=#ff0000]﴿ فضل صيام الست من شوال﴾

« باللغة البوسنية »
عبد الله بن صالح الفوزان
ترجمة: سناد موهيتش
مراجعة:
م. هاكيا كانوريتش
أرسان غراهوفاتس
2013 - 1434
 
Vrijednost posta šest dana mjeseca ševvala
Od Ebu Ejjuba el-Ensarija se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko isposti ramazan, a zatim to proprati postom šest dana u mjesecu ševvalu, kao da je postio ed-dehr – sve dane u godini.“
Ovaj hadis bilježi imam Muslim u svojoj vjerodostojnoj zbirci hadisa, u Knjizi o postu, pod poglavljem: Pohvalnost posta šest dana mjeseca ševvala nakon ramazana, br. 1164.
Zabilježen je putem Sa'da b. Se'ida b. Kajsa, od Amra b. Sabita b. Harisa el-Hazredžija, od Ebu Ejjuba, radijellahu anhu, kao merfu' predaja od Allahovog Poslanika, sallalllahu alejhi ve sellem.
Hadis je dokaz koji ukazuje na vrijednost posta šest dana ševvala i da onaj ko te dane i dane ramazana isposti kao da je postio cijelo vrijeme (ed-dehr).
Pod izrazom ed-dehr, koji se spominje u hadisu podrazumjeva se cijela godina, tj. kao da je postio cijelu godinu, odnosno 360 dana.
Prenosi se od Sevbana da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: „Allah je učinio da se jedno dobro djelo računa deset puta, pa tako je jedan mjesec kao deset mjeseci i dodajući tome još šest dana nakon bajrama je puna godina.“ 1
Stav da je ove dane pohvalno postiti zastupa većina učenjaka, od kojih su tri imama: Ebu Hanife, Šafija i Ahmed, dok imam Malik smatra da ih je pokuđeno postiti2, a kao razlog navodi to da nije vidio nikog od učenjaka i fekiha da posti te dane, te iz razloga kako se ramazanu ne bi pripojilo ono što nije dio njega.
Međutim, Ibn Abdul-Berr nalazi opravdanje imamu Maliku u tome da nije čuo za hadis koji prenosi Ebu Ejjub i da je on to smatrao pokuđenim iz razloga da se nešto što nije od ramazana ne bi pripojilo ramazanu. Imam Malik je, inšaAllah, na stavu da takvo djelo nije pokuđeno onome ko te dane posti zbog želje za nagradom, pri tome se oslanjajući na  spomenuti hadis Sevbana.3
Istina je da ne postoji bojazan za ono što spominje Malik u smislu da je pokuđeno postititi te dane kako se ne bi pripojilo ramazanu ono što nije od njega jer bi pripajanje bilo samo onda kada se ne bi napravila razlika između tih šest dana i ramazana. Međutim, šest dana ševvala je odvojeno ramazanskim bajramom od ramazana, pa se ne računa pripajanjem.
Lijepo je da se tih šest dana ševvala posti uzastopno,  ali dozvoljeno je i ukoliko neko ne bi tako postupio.
Postoje određeni razlozi zbog čega je bolje da se ti dani poste odmah iza bajrama, a to su:
1 – Žurba da se što prije uradi dobro djelo;
2 – U  tome je dokaz da čovjek ima volju i želju da posti i da se nije od posta umorio;
3 – Postoji mogućnost, ukoliko odgodi dane posta, da se pojavi nešto što će ga spriječiti na tom putu, pa da ne bude u mogućnosti da te dane isposti.
Ona osoba koja treba da naposti neke od dana ramazana, prvo će početi sa napaštanjem, pa nakon što to privede kraju, postitće i šest dana ševvala, a dokaz tome je dio hadisa u kojem se kaže: „Ko isposti ramazan, a zatim to proprati postom šest dana u mjesecu ševvalu…“
Zbog toga, onaj ko treba da naposti dane ramazana ne ubraja se u one koji su ispostili ramazan, sve dok te dane ne naposti.
Iz govora učenjaka se razumije da onom ko ne isposti šest dana u ševvalu, nije propisano napaštanje tih dana, zbog toga što je post propisan posebno u ševalu pa kada prođe ševal prošlo je vrijeme te nafile, te onaj ko te dane bude postio izvan mjeseca ševvala, nema nagradu koja se spominje u hadisu.
Ukoliko osoba ne bude postila šest dana ševvala zbog opravdanog razloga, kao što su bolest, hajz ili nifas, onda je po jednom broju učenjaka dozvoljeno da ih naposti. Ovakav stav zastupa šejh Abdurrahman Es-S'adi.4
Dok je šejh Ibn Baz na stavu da nije propisano da se ti dane naposte,  svejedno imao čovjek opravdan razlog ili ne.5