Al-Ikhlaas
Makkan
I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn
(1) Si: «Han er Gud, Én.
(2) Gud, den Evigvarende.
(3) Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet.
(4) Ingen er Hans like.»