An-Nasr
Madinan
I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn
(1) Når Guds hjelp kommer, og seieren,
(2) og du ser menneskene tre inn i Guds religion flokkevi
(3) lovpris da Herren, og be Ham om tilgivelse! Han er full av miskunn.