Al-Kaafiroon
Makkan
I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn
(1) Si: «Dere vantro!
(2) Ikke kommer jeg til å tilbe det dere tilber,
(3) og ikke kommer dere til å tilbe det jeg tilber.
(4) Ikke tilber jeg det som dere tilber.
(5) Ikke tilber dere det jeg tilber.
(6) Dere har deres religion, og jeg har min!»