Al-Kawthar
Makkan
I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn
(1) Vi har visselig gitt deg i overflod!
(2) Så be til Herren, og bring offer!
(3) Sannelig, han som har lagt deg for hat, han har intet etter seg.