Al-Maa'un
Makkan
I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn
(1) Du har vel sett ham som fornekter dommen?
(2) Det er han som støter bort den foreldreløse,
(3) og ikke oppfordrer til å gi den fattige mat.
(4) Ve dem som holder bønn,
(5) men som ikke samler seg om den,
(6) som gjør det bare for syns skyld,
(7) som nekter å gi en håndsrekning!