Quraish
Makkan
I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn
(1) For Quraysh-stammens samordning,
(2) samordning av vinter- og sommerkaravanen,
(3) så la dem dyrke Herren over dette Hus (Ka’aba),
(4) Han som gir dem mat mot sult, og trygghet mot frykt!